Welkom op site habitatplatform.nl. Binnenkort weer online!

Het Habitat Platform ondersteunde Nederlandse organisaties die internationaal werkten aan een duurzame leefomgeving door de uitwisseling van kennis en ervaring, het beschikbaar maken van goede praktijkvoorbeelden, bemiddeling bij het leggen van contacten en advisering.

per 1 oktober 2007 zijn alle activiteiten van het Habitat Platform gestaakt. U dient alle informatie op deze website te lezen in de verleden tijd.

Date Created: 01-08-2016